Tuesday, 2 January 2018

Pengambilan Buku Log Dan Borang Penilaian Kemajuan Latihan Industri

Perhatian kepada semua pelajar yang akan menjalani Latihan Praktik, Buku Log dan Laporan Kemajuan Latihan Industri Pelajar boleh diambil bermula 10 Januari 2018 (Rabu) di Pejabat Akademik Cempaka 3, Fakulti Undang-Undang.

PERHATIAN.

1) Pelajar dikehendaki mengambil sendiri buku log tersebut, tidak dibenarkan menghantar wakil untuk mengambil buku log tersebut. Pengambilan akan direkodkan.

2) Sila kembalikan Buku Log sebelum 09 Mac 2018 (Jumaat)

3) Pelajar juga dikehendaki untuk membuat salinan buku log sebelum dikembalikan kepada pihak fakulti selepas tamat latihan praktik.

No comments:

Post a Comment