Thursday, 19 January 2017

Surat Penerimaan Daripada Majikan - 20/01/2016


Sila Print Surat Penerimaan ini untuk dibawa semasa menjalani Latihan Industri.


Seperti lampiran ...

No comments:

Post a Comment