Thursday, 23 January 2014

Penerimaan Daripada Majikan - 24.01.2014

Surat penerimaan latihan Industri daripada Majikan telah diterima .Sila Print . Adalah diingatkan bahawa pelajar mesti membawa semasa menghadiri Latihan.SILA PRINT :-


No comments:

Post a Comment