Tuesday, 15 March 2011

MAKLUMAN

Tarikh permohonan untuk menjalani LI di mahkamah-mahkamah termasuk Mahkamah Shah Alam telah ditutup. Ini termasuk juga permohonan untuk menjalani LI di Jabatan Peguam Negara. Sekiranya pelajar masih belum memohon ke mana-mana tempat, pelajar adalah dinasihatkan untuk memohon menjalani LI di firma guaman. Sebaik sahaja fakulti menerima keputusan dari mahkamah-mahkamah dan Jabatan Peguam Negara, maklumat tersebut akan dipaparkan di blog ini.

No comments:

Post a Comment